Ste poistení aj počas pandémie? Toto by ste mali vedieť!

13. 05. 2020 Covid19 Poistenie

Kryje moje poistenie PN z dôvodu COVID 19? Môžem si ešte aj dnes uzavrieť poistenie pred prípad, že by som ochorel na COVID19? Ak ochoriem na COVID19 vyplatí mi poisťovňa peniaze? Na čom mám nárok v prípade, že mám potvrdený koronavírus? 

Situácia dnešných dní ukazuje, aké dôležité je zabezpečenie, čo najväčšieho množstva prípadných možných rizík, ktoré môžu počas nášho života nastať. Dovolili sme si teda za Vás urobiť malý prieskum našich poisťovní  a pokúsime sa zodpovedať najčastejšie kladené otázky v súvislosti s poistným plnením zo životného poistenia v súvislosti s pandémiou.  

Kryje moje životné poistenie aj práce neschopnosť z dôvodu koronavírusu, na čo mám nárok?

Poistenie práceneschopnosti na našom trhu ponúka viacero poisťovní, no ich podmienky sa líšia. Väčšina poisťovní PN-ku kryje, a aj v čase pandémie Vám za ňu prináleží poistné plnenie, ak ste splnili všetky ostatné podmienky.  Medzi tieto patrí takzvaná *čakacia doba, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 24 mesiacov v závislosti od diagnózy.  To akú čiastku náhrady príjmu pri PN-ke dostanete je už oveľa komplikovanejšie. Kým niektoré poisťovne Vám priznajú nárok plnenia len na základe dojednanej dennej dávky bez ohľadu na váš skutočný príjem, iné len vykryjú rozdiel medzi tým vašim príjmom a čiastkou, ktorú vám prizná sociálna poisťovňa. Výšku svojho príjmu teda musíte v čase vzniku poistnej udalosti dokladovať . Rovnako sa líši za aký čas dostanete náhradu príjmu pri PN-ke vyplatenú. Toto záleží od druhu produktu, ktorý máte dojednaný.  Náhrada Vám môže byť priznaná za každý deň trvania PN-ky , no väčšina ľudí má dnes dojednanú cenovo prístupnejšiu verziu od 15 , 29 ba dokonca 60 dňa. To znamená, že PN-ka musí trvať minimálne 15 až 60 dní, podľa typu dojednaného produktu je potom plnené alebo spätne od prvého dňa PN-ky,  alebo až odo dňa dohodnutého v poistnej zmluve.

Mám uzavreté životné poistenie pre prípad smrti a som rizikovou osobou, bude mojej rodine vyplatená poistná suma ak zomriem z dôvodu koronavírusu?

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade aj tu záleží, kde máte poistenie dojednané. Ak Vaša poisťovňa nemá z dôvodu pandémie plnenie vo výlukách,  ak ste pravdivo vyplnili zdravotný dotazník pri  vstupe do poistenia, pričom toto poisťovňa akceptovala a z plnenia nevylúčila, ste riadne poistený a má plnenie má vaša rodina nárok. Samozrejme za predpokladu, že už uplynula* čakacia doba, ktorá je v poisťovniach opäť rôzna min. však 2 mesiace.

Mám záujem o uzavrieť poistenie pre prípad smrti a práceneschopnosti, no mám už vyšší vek, je možné ma ešte poistiť?

Na našom poistnom trhu je veľký výber produktov a uzatvorenie poistenia je možné aj vo vyššom veku.  Maximálny vstupný vek sa pohybuje v rozpätí od 60 do 70 rokov. No pripoistenia práceneschopnosti, ako aj ostatné pripoistenia  majú vlastné vstupné limity veku. Aj tu však platí čakacia doba*, ktorá je rôzna. Žiaľ, sú na trhu aj poisťovne, ktoré majú pandémiu vo výlukách a teda v súčasnej situácii neplnia akékoľvek riziko, ku ktorému z dôsledku pandémie došlo.

*čakacia doba – časť poistnej doby, počas ktorej nevzniká poistiteľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie z udalostí, ktoré by inak boli poistnými udalosťami

Urobili sme malý prieskum poisťovní a pripravili sme pre vás praktický prehľad a porovnanie poistných podmienok v prípade životného poistenia a poistenia pracovnej neschopnosti, ktorý sa nachádza v e-booku. Ten vám pošleme do vašej emailovej schránky po zadaní emailovej adresy

    Ste chránení aj počas pandémie

    Pokiaľ chcete poznať konkrétne odpovede na vaše otázky a vzniknutú situáciu, či sa neviete orientovať v podmienkach vašich zmlúv, radi vám ich zodpovieme a pomôžeme vyriešiť v rámci pohodlia a bezpečia Vášho domova prostredníctvom video rozhovoru, alebo na  tel. č: +421 907 580 874