O nás

Náš príbeh

Na finančnom trhu pôsobíme od roku 1996. Stano sa od začiatku svojej profesionálnej kariéry venoval obchodu a práci s klientami v maklérskej spoločnosti. Rasťo svoju kariéru začal s najväčšou životnou poisťovňou AMSLICO (dnes MetLife), ktorú pomáhal rozbehnúť na slovenskom trhu. V roku 2007 sa naše cesty spojili a založili sme maklérsku spoločnosť EUROLIVE plus, ktorú vedieme doteraz.

V roku 2021 sme do našej spoločnosti pribrali nových spoločníkov, Milana Tkáča a Petra Voštinára. Milan pôsobí už viac než 15 rokov ako kouč, motivátor. Počas svojej kariéry odškolil stovky ľudí z rôznych biznisov a odvetví, avšak jeho vášňou zostáva obchod. Peter je trénerom a koučom v oblasti predaja, marketingu a vodcovstva pre malé a stredne veľké firmy, aby firmy a ľudia v nich prosperovali. Ich úlohou v EUROLIVE plus je pomáhať našim spolupracovníkom s profesionálnym a osobným rastom.

Poslanie a hodnoty

Vo svete, ktorý ponúka toľko možností ako investovať, chrániť seba a svoj majetok, či zabezpečiť rodinu v prípade nečakaných udalostí, pomáhame našim klientom zbaviť sa neistoty z budúcnosti tým, že už dnes prinášame do ich životov finančnú stabilitu a prosperitu.

Náš tím tvoria skutoční odborníci, ktorí sa vyznajú v problematike a ku každému klientovi pristupujú individuálne. Či už ide o našich finančných poradcov alebo klientov, človek u nás stojí na prvom mieste. Práca našich poradcov nie je zameraná v prvom rade na výsledky, ale na profesionalitu a pocit z dobre odvedenej práce. To sa zároveň prejaví aj na spokojnosti klientov, ktorí vedia, že dostali tie najlepšie nezávislé odporúčania ako hospodáriť s vlastnými financiami.

Etika spoločnosti

V rámci napĺňania nášho poslania sme sa zaviazali dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • Podnikáme v súlade so spokojnosťou našich klientov a zamestnancov. 
  • Vzťahy s klientmi budujeme na priateľstve, dôvere, rešpekte a lojalite. 
  • Klientom poskytujeme vždy len pravdivé, nezavádzajúce a úplné informácie. 
  • Klientov vždy vopred informujeme nielen o tom, čo chcú počuť, ale čo potrebujú počuť. 
  • Pre náš tím vytvárame stabilné zázemie s priateľskou atmosférou. 
  • Na finančných poradcov nevyvíjame tlak v súvislosti s dosahovaním výsledkov, ale podporujeme ich sebarealizáciu a profesionalitu.
  • Neustále sa vzdelávame a zlepšujeme.
  • Pre náš tím vytvárame možnosti kariérneho aj osobného rastu.

Ocenenia

O kvalite našej práce nesvedčí len spokojnosť klientov, ale aj ocenenia získané od našich partnerov.

MetLife Europe

2008 Top partner
2010 1. miesto za pretrvanie zmlúv
2011 1. miesto za pretrvanie zmlúv
2012 1. miesto za pretrvanie zmlúv
2013 1. miesto za pretrvanie zmlúv
2014 1. miesto za pretrvanie zmlúv
2015 1. miesto za pretrvanie zmlúv
2016 1. miesto za pretrvanie zmlúv
2017 1. miesto za pretrvanie zmlúv

Slovenská sporiteľňa

2008 TOP externý sprostredkovateľ v predaji úverových produktov pre privátnych klientov

ČSOB stavebná sporiteľňa

2010 Najlepšia spoločnosť v predaji stavebného sporenia

CAPITAL MARKETS

2016 Najlepšia spoločnosť v objeme sprostredkovaných dlhopisov a investičných produktov

PROXENTA Finance

2016 Najlepší obchodný partner v kategórii klientský kmeň
2017 Najlepšia spoločnosť v objeme sprostredkovaných investícií