Čo sú ETF fondy a prečo do nich investovať?

14. 04. 2021 Investovanie

ETF fondy patria k najpopulárnejším investičným nástrojom. Medzi ich hlavné výhody patrí predovšetkým jednoduchosť v ich obchodovaní. Sú ideálne pre investorov – začiatočníkov vďaka mnohým výhodám ako sú nízke poplatky, dobrá likvidita, šírka investičných možností, diverzifikácia a nízka potrebná investícia.

Sú investície do ETF správnym rozhodnutím?

 • ETF sú najvhodnejším investičným nástrojom pre menších investorov
 • ETF najlepšie spĺňajú všetkých 9 pravidiel úspešného investovania
 • ETF sú najideálnejším nástrojom pasívneho investovania, ktorého by sa mali držať všetci drobní investori

Výhody ETF oproti iným investíciám

 • prostriedok pasívneho investovania
 • investovanie do indexov
 • široká diverzifikácia
 • najnižšie poplatky
 • výnosy na úrovni trhu
 • oslobodenie od dane
 • vysoká likvidita
 • vysoká transparentnosť
 • flexibilita
 • spĺňajú UCITS kritériá

Čo je fond?

Fond je investičný nástroj určený drobným investorom. Vydáva podiely fondu (podielové listy), do ktorých verejnosť investuje (nakupuje). Podielový list vyjadruje podiel na celkovom majetku fondu, teda právo na nejakú jeho časť (zlomok). Vyzbierané kumulované prostriedky fond následne investuje. Odtiaľ pochádza názov odvetvia kolektívne investovanie, ktorého nástrojom je fond – fond investuje spoločný majetok všetkých jeho investorov. Majetok fondu tvoria všetky jeho investície.

Zjednodušene možno fond vysvetliť na narodeninách vášho kolegu. S ďalšími 9 pracovníkmi ste sa dohodli, že mu k narodeninám kúpite darček. Vyzbierate sa po 20 eur a za 200 euro mu kúpite víkendový pobyt, o ktorom dlhšie rozprával. Majetok fondu je vyzbieraných 200 eur, podiel každého kolegu je 20 eur a investícia fondu je pobyt pre oslávenca. Ani jeden kolega by mu sám nekúpil taký darček, no spoločne to nie je problém. Takto to funguje aj s fondmi, ktoré umožňujú investovať drobným investorom do cenných papierov, ktoré by si sami nikdy nemohli kúpiť.

Na rovnakom princípe fungujú aj ETF.

Čo je ETF?

ETF sú špecifické investičné aktíva – fondy, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu – burze. Exchange traded fund (ETF) je založený na pasívnom sledovaní vybraného trhového indexu. ETF je košom akcií alebo dlhopisov, ktorý kopíruje vývoj indexu, komodity alebo iného koša, tzn. že investuje do rovnakých cenných papierov a v rovnakom pomere, ako je zložený index.

Vývoj kurzu ETF na burze presne kopíruje pohyb indexov ako napríklad S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Euro Stoxx 600, Nikkei 225, DAX, MSCI World Index a podobne.

Z tohto dôvodu sa ETF dnes považujú za hlavné nástroje pasívneho investovania.

*zdroj S&P 500

Základnou otázkou každého investora je, aký výnos mi investícia prinesie a pri akom riziku?

Jeden z najznámejších indexov S&P 500 od založenia dosahuje v dlhodobom horizonte priemernú ročnú výkonnosť 7,8 %. Pri indexe môže nastať aj krátkodobý pokles, a to až o polovicu (napr. hypotekárna kríza v r. 2007). Preto je podstatné v investovaní zotrvať a pravidelne vkladať prostriedky aj počas krízy, len vtedy môže investícia priniesť želaný efekt.

Za ostatných 10 rokov výnosy akciových indexových ETF prekonali porovnateľné najpredávanejšie podielové fondy na Slovensku až o +4% ročne.

*zdroj www.peniazesucas.sk, 30.06.2020

Rozdiely v investovaní do ETF a podielových fondov

Likvidita

Klasické fondy však nie sú obchodované na burzách. Vstup a výstup do a z podielového fondu trvá spravidla niekoľko dní.

ETF sú flexibilné a likvidné vďaka obchodovaniu na burze. Kedykoľvek sa rozhodnete predať podiely, spravíte tak na burze prostredníctvom obchodníka a prostriedky sú vám okamžite pripísané na váš účet. S ETF tak nečakáte na peniaze ako pri podielových fondoch.

Diverzifikácia

ETF poskytujú výbornú diverzifikáciu – rozloženie rizika. Jednou malou investíciou, napr. už od 20 EUR, viete nakúpiť množstvo cenných papierov. Pokiaľ by ste chceli nakúpiť všetkých 500 akcií amerického indexu S&P 500, potrebovali by ste kapitál niekoľko desiatok tisíc dolárov. ETF viete nakúpiť od desiatok eur a investovať tak do všetkých 500 akcií.

Naopak, klasické podielové fondy sa väčšinou držia stratégie aktívneho riadenia, ktorá preferuje koncentrovanejšie portfólia s menším počtom cenných papierov.

Veľkou výhodou ETF je fakt, že vopred i počas celej investície viete presne, do čoho investujete.

Poplatky

Ak neinvestujete do ETF, poplatky vás pripravia o veľkú časť výnosov. Výhoda ETF je vo výške poplatkov. Tým, že len napodobňujú indexy, nepotrebujú personálny a technický aparát k výberu cenných papierov.

Náklady na správu a riadenie ETF sa dnes približujú nule. Najlacnejšie ETF účtujú poplatok za správu a riadenie majetku do 0,1% ročne.

Poplatky za riadenie a správu podielových fondov sa spravidla pohybujú medzi 0,5% až 3% ročne. Priemer najpredávanejších akciových fondov na Slovensku je okolo 2,3% ročne.

Výkonnosť

Vďaka pasívnemu investovaniu a nízkym poplatkom je čistá výkonnosť ETF v priemere viac ako dvojnásobne vyššia oproti podielovým fondom predávaným na Slovensku.

Porovnanie výkonnosti za posledných 10 rokov vybraného ETF investujúceho do svetových akcií (db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C) a 3 najpredávanejších podielových fondov na Slovensku investujúcich do svetových akcií (Iad Global Index, AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov a Axa Selection Global Equity).

Dane

Od 1. 1. 2016 platí novela zákona o dani z príjmov, ktorá zaviedla tzv. časový test pre finančné nástroje obchodované na burzách. Príjmy fyzických osôb z týchto cenných papierov sú oslobodené od dane, pokiaľ sú držané aspoň rok.

ETF spadajú do tejto kategórie. Výnosy z ETF sú oslobodené od dane.

Príjmy z podielových fondov sú vždy zdaňované.

Ide o obrovskú výhodu ETF voči klasickým podielovým fondom. Pri podielových fondoch je nižší výnos oproti ETF ešte znížený o daň, ktorá si z výnosu odkrojí pätinu.

Bezpečnosť

ETF možno označiť za jedny z najbezpečnejších cenných papierov. Určené sú širokej verejnosti a sú obchodované na burzách, čiže podliehajú najvyššej kontrole a regulácii.

ETF spadajú do regulačného rámca UCITS, čo je celoeurópsky harmonizovaný režim upravujúci riadenie a predaj podielových fondov. UCITS zjednocuje reguláciu fondov v rámci Európy, zavádza požadované štandardy pre fondy a jednotné požiadavky ochrany spotrebiteľov.

Väčšina európskych ETF je UCITS, podobne aj väčšina podielových fondov. Pre investorov to znamená, že nástroje s týmto označením sú bezpečnejšie a kontrolované. V podstate ide o najvyššiu možnú ochranu spotrebiteľa finančných služieb v rámci kolektívneho investovania v Európe.

Ak vás tento spôsob investovania zaujal a chcete sa poradiť, kontaktujte nás alebo začnite investovať PRIAMO TU.

Kontaktná osoba: Rastislav Sojka
Tel.: +421 905 445 503
E-mail: rsojka@euroliveplus.sk