Ako úspešne investovať?

15. 04. 2021 Investovanie

Dodržujte týchto 9 investičných pravidiel a váš majetok porastie.

Investujte jednoducho

Paradoxne, najjednoduchšie investičné riešenia sú spravidla najvýnosnejšie. Nekomplikujte zbytočne svoju investičnú stratégiu. Investujte len tak, aby ste svojej stratégii rozumeli.

Legendárny investor, miliardár a jeden z najbohatších ľudí planéty, Warren Buffett sa pri výbere svojich investícií riadil jednoduchým pravidlom – investoval len do firiem, ktorých podnikaniu rozumel, a do firiem, s ktorých produktmi sa denne stretával.

Vyvarujte sa emócií

Najväčším nepriateľom investícií sú investorove emócie a tzv. obmedzenia mysle, vlastné každému človeku. Medzi ne patria:

Stádovitosť – Ide o tendenciu podliehať davu. Vychádza z predpokladu, že väčšina sa nemôže mýliť. Ako však ukazuje história, vo financiách ide o jeden z najnebezpečnejších precedensov správania (bubliny, výpredaje, strach nakupovať spadnuté trhy a pod.).

Príliš veľká sebadôvera – Ľudia majú tendenciu si myslieť, že sú nadpriemerní a že dokážu robiť veci lepšie ako ostatní. Pri investovaní je to nebezpečné. Veriť, že práve mne sa podarí prekonať trh, keď sa to 99% investorov predo mnou nepodarilo, je veľmi naivné a finančne bolestivé.

Skresľovanie skutočností – Všeobecne máme sklon vyberať si fakty, ktoré potvrdzujú naše teórie a prehliadať tie, ktoré ich vyvracajú.

Strach zo strát – Početné výskumy preukázali, že strach zo straty je emočne trikrát silnejší ako radosť zo zisku. Preto sa mnohí uchyľujú k rýchlym predajom ziskových cenných papierov a k držaniu stratových pozícií, čo je nesprávne investičné správanie.

Mentálna krátkozrakosť – Viac lipneme na aktuálnych faktoch, teda na veciach, ktoré sa stali nedávno, alebo ktoré hrozia v blízkej budúcnosti. Aj naše rozhodnutia sú skôr krátkodobé, až impulzívne, čo je negatívne pre investície. V dôsledku tzv. mentálnej krátkozrakosti máme tendenciu napr. nakupovať na vrcholoch trhov a predávať na dnách.

Viaceré štúdie behaviorálnych financií potvrdili, že drvivá väčšina individuálnych investorov dosahuje nižšie výnosy ako trh práve kvôli spomínaným vzorcom prirodzeného správania.

Ak chcete byť na finančných trhoch úspešný, nesmiete dovoliť emóciám ovplyvniť vaše investície. Riešením je obmedziť vaše rozhodnutia a zásahy na minimum.

Nízke poplatky

Poplatky odkrajujú z vašich výnosov. Výška poplatkov je kľúčová pre konečný výsledok investovania. Ak chcete úspešne investovať, nikdy neprehliadnite výšku poplatkov. Nižšie poplatky znamenajú pre vás vyššie výnosy. od špekulácií nákupov a časovania príležitosti vstupu na trh je základnou vlastnosťou pasívneho investovania. Pasívny investor, ktorý si napr. prostredníctvom „roboporadcu“ dlhodobo sporí pravidelným investovaním na svoj dôchodok, nerieši či je finančná kríza alebo pandémia. Pravidelne investuje v rámci zvolenej stratégie napr. do ETF fondov či indexových fondov.

Pasívne investovanie do trhu

Realizáciu predchádzajúcich troch pravidiel úspešného investora najlepšie spĺňa tzv. pasívne investovanie.

Pasívne investovanie v preklade znamená investovanie do celého trhu, teda jeho kopírovanie. Výhodou pasívneho investovania sú minimálne, prakticky žiadne zásahy do portfólia. Ide teda o stratégiu „buy and hold“ (nakúpiť a držať). Stratégia sa nesnaží časovať investície, ani vyberať konkrétne cenné papiere.

Obmedzenie rizika ľudského faktora spolu s minimálnymi nákladmi predurčuje pasívne investovanie k vyšším ziskom.

Najjednoduchšou cestou, ako úspešne investovať, je akceptovať trhové výnosy. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa vám akýmkoľvek iným spôsobom podarí získať väčšie zisky pri dlhodobom investovaní.

Investujte dlhodobo a trpezlivo

Hovorí sa: „Pomaly ďalej zájdeš.“ V žiadnej inej oblasti života toto tvrdenie neplatí viac ako vo financiách. Kľúčom k úspechu v investovaní je využiť tzv. zložené úročenie. Vďaka nemu hodnota investície svoj rast každý rok zrýchľuje.

Dlhý horizont zároveň znižuje riziko. Finančné trhy v čase kolíšu, no doposiaľ vždy mali na dlhom horizonte len jeden smer, a to rastúci. Firmy, do ktorých investujete, tvoria každý rok miliardové zisky. Tento profit sa zákonite vždy pretaví do ich hodnoty (ceny akcií) bez ohľadu na aktuálne trhové nálady.

Špekulovanie je krátkozraké. Žiadny miliardár sa nestal miliardárom špekulovaním, ale investovaním. Prirodzený výnos finančných trhov sa pohybuje medzi 8% a 10% ročne.

Úspešný investor investuje dlhodobo. Nepodlieha náladám a dodržuje svoj horizont. Krátkodobé výkyvy investície nie sú dôvodom na zmenu stratégie.

Správna alokácia

Pre spokojnosť s investovaním musíte poznať svoj sklon k riziku. Alokácia aktív je spôsob rozloženia investície do rôznych druhov majetku (aktív). Každé aktívum sa líši výnosom i prislúchajúcim rizikom. Historicky najvýkonnejším aktívom sú akcie, no ich cena v čase kolíše viac ako dlhopisy, ktoré ponúkajú nižší, no stabilnejší výnos.

Správne rozloženie investície určuje váš budúci výnos. Je základným nástrojom pasívneho investovania. Neexistuje univerzálna optimálna alokácia – tá je individuálna pre každú jednu investíciu, pre každého jedného investora.

V zásade odporúčame tieto stratégie:

  • Ak máte dlhší investičný horizont, vyberte si viac akcií a menej dlhopisov.
  • Ak investujete väčšiu časť svojich úspor, vyberte si viac dlhopisov.
  • Ak obľubujete riziko, vyberte si viac akcií.

Diverzifikácia čiže rozloženie rizika

Kým alokácia hovorí o konkrétnom zložení investície, diverzifikácia označuje jej rôznorodosť. Pokiaľ nakúpite akcie 10 veľkých ropných firiem, budú vašou alokáciou, no diverzifikácia portfólia bude nízka. Diverzifikácia portfólia je dôležitá z viacerých hľadísk, najmä pri pasívnom investovaní:

Znižuje riziko

Určite poznáte staré pravidlo, že nikdy nedávame všetky vajíčka do jedného košíka. Keď košík spadne, prídeme o všetky vajíčka. Tak sa treba správať aj pri investovaní. Čím viac nástrojov je v portfóliu, tým je riziko portfólia menšie, keďže strata jedného z nich je zanedbateľná pre celok. Diverzifikované portfóliá sú stabilnejšie.

Zvyšuje výnosy

Nikto nedokáže s istotou predvídať, ktoré aktívum prinesie o rok najvyšší zisk a ktoré najväčšiu stratu. Každý rok je víťazom a porazeným iná trieda aktív. Snaha investovať len do víťazov spravidla končí horším výnosom ako samotný trh. Preto je najrozumnejšie zvoliť široký mix aktív.

Je podmienkou pasívneho investovania

Pasívne investovanie hovorí o investovaní do trhu. Trh predstavujú všetky cenné papiere obchodované na konkrétnej burze alebo v regióne. Pokiaľ chcete investovať do trhu, musíte nakúpiť portfólio, ktorého zloženie je rovnaké ako zloženie trhu, teda aj široko diverzifikované.

Bez platenia daní

Ak chcete, aby bolo investovanie čo najziskovejšie, je potrebné čo najviac znížiť veľkosť zaplatenej dane. Rôzne druhy tried aktív a rôzne spôsoby investovania majú rôzne daňové režimy. Existuje viacero spôsobov optimalizácie daní pri investovaní. Dôležité je postaviť investičnú stratégiu tak, aby z nej vyplývala žiadna alebo čo najnižšia daňová povinnosť.

Investujte pravidelne

Ak nedisponujete väčšími úsporami, nezúfajte. Investujte pravidelne po menších čiastkach.

Odkladanie časti príjmu je nakoniec jednoduchšie z pohľadu vášho rozpočtu. Je jednoduchšie sporiť po menších čiastkach, napr. 50 eur, ako čakať, kým by ste mohli vložiť vyšší vklad. Je lepšie, keď sa vám prostriedky riadne zhodnocujú od prvého možného momentu.

Navyše, pravidelná investícia je zaujímavá i z pohľadu rizika. Pri nákupe cenných papierov každý mesiac sa nemusíte obávať, či trhy neklesnú krátko po zainvestovaní. Fixná investícia každý mesiac zmierňuje riziko, keďže pri poklese nakupujete viac akcií (sú lacnejšie) a naopak pri raste menej (sú drahšie).

Pravidelná investícia je riešenie, ktoré umožňuje investovať každému.

Ak vás tento spôsob investovania zaujal a chcete sa poradiť, kontaktujte nás alebo začnite investovať PRIAMO TU.

Kontaktná osoba: Rastislav Sojka
Tel.: +421 905 445 503
E-mail: rsojka@euroliveplus.sk