Nahláste poistnú udalosť

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.0800 122 222
Tlačivá na stiahnutie
AXA pojišťovna a.s.02/2929 2929
Tlačivá na stiahnutie
Colonnade
Tlačivá na stiahnutie
ČSOB Poisťovňa, a.s.0850 111 303
Tlačivá na stiahnutie
Generali Poisťovňa, a. s.0850 111 120
Tlačivá na stiahnutie
Groupama poisťovňa a. s.0850 211 411
Tlačivá na stiahnutie
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.0850 111 566
Tlačivá na stiahnutie
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.0850 111 577
Tlačivá na stiahnutie
MetLife Europe d.a.c.+421 2 59 363 111
Tlačivá na stiahnutie
PREMIUM
Tlačivá na stiahnutie
Union poisťovňa, a. s.0850 111 211
Tlačivá na stiahnutie
UNIQA poisťovňa, a.s.0850 111 400
Tlačivá na stiahnutie
Wüstenrot poisťovňa, a.s.02/57 889 901
Tlačivá na stiahnutie